TIN TỨC

 THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

Tên văn bản Trích yếu

V/v hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19

Công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19
Chỉ thị về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19
Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội đị chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
Công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus Sars-CoV-2.
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"
Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Công điện về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH

Tên văn bản Trích yếu
KH Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn tỉnh QN năm 2022 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022
KH thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 
KH Tổng thể tổ chức chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người sau mắc COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 
V/v tạm dừng khai báo y tế nội địa 
V/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 
Triển khai tiêm chủng văc xin phòng Covid 19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 
V/v rà soát công tác xét nghiệm khẳng định ca bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
KH quản lý, bảo vệ người mắc thuộc nhóm người nguy cơ cao và trọng điểm trong dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
V/v cấp túi thuốc không kê đơn cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà 
V/v tăng cường, chủ động biện pháp phòng chống dịch đáp ứng tình hình F0 tăng cao 
V/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 
Thông báo  Kết luận của đ/c Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp ngày 21/01/2022
V/v chủ động biện pháp phát hiện biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2 
V/v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị ngày 17/01/2022.
V/v dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát thông tin, điểm khai báo y tế, quét mã QR code ra, vào tỉnh 
V/v khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm chủng mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19 
V/v ban hành phương án tổ chức, cách ly, quản lý, điều trị người mắc Covid 19 trên địa bàn tỉnh QN trong tình hình hiện nay
Tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng Covid 19 mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022 
KH triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 - 2022 
V/v triển khai công tác đảm bảo phòng chống dịch đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo 
Kiểm tra việc thực hiện rà soát số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho thuyền viên trên các tàu hoạt động tại các cảng trên địa bàn tỉnh 
Về việc thực hiện cập nhật số liệu báo cáo tiêm chủng vắc xin COVID-19 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tiêm chủng COVID-19 
V/v tăng cường công tác quản lý thuốc và phối hợp điều trị bệnh nhân nhiễm COVID - 19 
V/v tổng rà soát các đối tượng chưa tiêm chủng trên địa bàn 
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021
V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác tổ chức hội nghị, cuộc thi tập trung đông người 
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường rà soát công tác vắc xin quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19 
V/v xây dựng Kế hoạch tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 
V/v chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện điều trị, chăm sóc cho người nhiễm COVID-19 là trẻ em 
HỎA TỐC: V/v phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị ngày 15/11/2021
Về việc ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v tiếp tục thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn TP Uông Bí 
V/v Thực hiện hỗ trợ  người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo Quyết định số 33/2021/QĐ - TTg ngày 06/11/2021 của TTCP 
V/v Thành lập 03 đoàn liên ngành kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
V/v thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm sàng lọc đánh giá tình hình dịch bệnh trong các trường học 
QĐ số  3913/QĐ-UBND V/v nâng cấp độ dịch COVID-19 tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí lên cấp độ 2 (màu vàng) 
 Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19
Quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID - 19 tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí lên cấp 2 ( màu vàng )
Quyết định về việc ban hành Phương án tổ chức, quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS - CoV -2 đáp ứng với các cấp độ dịch, trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID - 19
V/v nâng cấp độ dịch COVID-19 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí lên cấp độ 2 (màu vàng) 
Thông báo số 189/TB-UBND V/v Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về việc tổ chức hoạt động giao thông vận tải an toàn qua các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh Quảng Ninh
Quyết định về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp độ 4 (màu đỏ)
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 01/11/2021
QĐ 3899/QĐ-UBND Về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí lên cấp 2 (màu vàng)
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT - TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Về việc tiếp nhận, hỗ trợ xử lý thông tin người dân vào tỉnh Quảng Ninh
Quyết định về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp độ 3 (màu cam)
Quyết định về việc tạm thời nâng cấp độ dịch COVID - 19 của xã Hồng Thái Đông và xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp 2 ( màu vàng )
V/v Tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 của xã Hồng Thái Đông và xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp 2 (màu vàng) 
TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án đảm bảo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cấp xã, cấp huyện theo Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
V/v Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp cơ sở kinh doanh 
Về việc đôn đốc thực hiện nghiêm xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm người mắc COVID-19 tại cộng đồng
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Về việc bổ sung ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá an toàn phòng, chống COVID - 19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
Về việc Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thích ứng với tình hình dịch COVID - 19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 25/10/2021
Về việc xây dựng phương án phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị
Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo điều kiện tham gia hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện NQ 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời"Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc bổ sung một số nội dung để nắm thông tin khai báo y tế người vào QN từ các địa phương cấp độ 3,4
Về việc thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch
Về việc khai báo y tế người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3,4
Quyết định về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Về việc hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID - 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
V/v thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
GM Triển khai hoạt động của các Trạm, chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid 19 đường bộ , phương tiện ra vào tỉnh theo NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính Phủ
Công điện về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
V/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn tỉnh QN (lần 2)
Về việc chủ động hỗ trợ tốt nhất người Quảng Ninh về từ các tỉnh phía nam trở về địa phương
V/v Tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trtên địa bàn tỉnh
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Bộ phận Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
V/v triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ người lao động Quảng Ninh trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng chống dịch
V/v Thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID - 19
Về việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết số 166/NQ - CP ngày 24/9/2021 của CP
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021
Về việc Chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID - 19 và xây dựng bộ quy tắc ứng xử sau khi tiêm vắc xin
Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin
6698/UBND-TH4 - (24.9.2021)6698_triển khai thực hiện NQ số 25 về PCD và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin.pdf
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc-xin
Thực hiện gắn mã và quét mã QR tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo PCD COVID - 19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội
Về việc thực hiện Văn bản của Bộ Y tế về giảm thời gian giảm cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định về việc Thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định v/v Ban hành Danh sách ( đợt 1 ) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội
V/v thực hiện triển khai gắn mã và quét mã QR tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19
v/v kiểm soát chặt chẽ người hoàn thành cách ly và người từ các vùng dịch của các tỉnh/ thành phố khác về địa phương
Danh sách (đợt 1) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc đói với những xét người liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ, người bán hàng

Thực hiện chế độ thông tin, bảo cáo bộ phận thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 3 cấp

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
Về việc thực hiện một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
Công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh
Quyết định v/v kiện toàn thành viên Tiểu ban Thông tin và Truyền thông và thành lập Tổ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Giải quyết cho người vào tỉnh Quảng Ninh để tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021
Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

Quyết định v/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-nô (nCoV) gây ra
Chị thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 23/8/2021

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uy v/v tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu

Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phối hợp tổ chức vận chuyển, bàn giao vắc xin phòng COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

QĐ v/v thành lập Tổ công tác xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 5000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh

QĐ thành lập 03 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ động công bố thông tin dịch bệnh COVID-19

QĐ v/v ban hành Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 1000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban, Văn phòng thường trực thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"

 VĂN BẢN CỦA BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH TỈNH VÀ CÁC TIỂU BAN

Tên văn bản Trích yếu
Kế hoạch triển khai tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 (mũi tăng cường) trên địa bàn thị xã Đông Triều, lần 1, đợt 3 năm 2021
Về việc nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm với SARS-CoV-2
KH hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội tỉnh Quảng Ninh
TB Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19
Về việc tăng cường các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về sơ kết chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng phòng Covid-19 mũi 1; chuẩn bị phương án, kế hoạch tiêm nhắc lại (mũi 2) trên địa bàn toàn tỉnh.
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình, tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng
Về việc cập nhật thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

 BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH QUẢNG NINH


QUẢNG NINH .

Số ca nhiễm
25.629
Đang điều trị
05
Khỏi
25.263
Tử vong
06

Việt Nam

Số ca nhiễm
11.526.858
 
 
Khỏi
10.614.735
Tử vong
43.186

Thế giới

Tổng ca nhiễm
649.799.405
 
 
Khỏi

626.994.443
Tử vong
6.646.043

 KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN COVID-19 TẠI QUẢNG NINH

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG

Tên văn bản Trích yếu
Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện

Công điện về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA QUẢNG NINH

Tên văn bản Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dich COVID-19

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và QĐ số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khố khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khố khăn do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ đưa bộ SXNN lến sàn giao dịch TMĐT, thúc đẩy KTS NNNT và đảm bảo hàng hóa thiết yếu trong đại dịch

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÀI ĐẶT PC-COVID, TỔNG LƯỢT QUÉT QR CODE TRÊN TOÀN TỈNH