TỔNG HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 21/4/2022)

  1. Tình hình dịch bệnh

* Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 21/4/2022:

Từ đầu vụ dịch đến nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 340.073 ca mắc (nhập cảnh 228 ca, nội địa 339.845 ca). Ngày 21/04/2022, Bộ Y tế ghi nhận 550 ca nhiễm COVID-19 trong đó 526 ca cộng đồng, 24 ca đã quản lý cách ly. Thông tin cụ thể tình hình dịch ngày 21/4/2022 tại các địa phương như sau:

– Hạ Long ghi nhận 104 ca cộng đồng bao gồm 32 ca là học sinh, 07 ca là giáo viên, 16 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Uông Bí ghi nhận 68 ca cộng đồng gồm 34 ca là học sinh, 07 công nhân, 01 giáo viên, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Hải Hà ghi nhận 61 ca (57 ca cộng đồng, 04 ca cách ly)

+ 57 ca cộng đồng bao gồm 22 ca là học sinh, 03 ca là giáo viên, 08 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

+ 04 ca đã được quản lý cách ly là các trường hợp tiếp xúc gần xét nghiệm định kỳ dương tính.

– Móng Cái ghi nhận 50 ca cộng đồng gồm 21 ca là học sinh, 01 ca là giáo viên, 02 ca công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Bình Liêu ghi nhận 44 ca (26 ca cộng đồng, 18 ca cách ly)

+ 26 ca cộng đồng bao gồm 03 là ca học sinh, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

+ 18 ca đã được quản lý cách ly là các trường hợp tiếp xúc gần xét nghiệm định kỳ dương tính: 04 học sinh, 01 giáo viên.

– Ba Chẽ ghi nhận 40 ca cộng đồng gồm 12 ca là học sinh, 01 ca là giáo viên, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Cẩm Phả ghi nhận 36 ca cộng đồng bao gồm 12 ca là học sinh, 12 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Quảng Yên ghi nhận 34 ca cộng đồng gồm 12 ca là học sinh, 01 ca công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Vân Đồn ghi nhận 30 ca cộng đồng gồm 15 ca là học sinh, 04 ca là giáo viên, 01 ca công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Đông Triều ghi nhận 28 ca cộng đồng gồm 13 ca là học sinh, 01 ca là giáo viên, 05 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

– Tiên Yên ghi nhận 25 ca cộng đồng gồm 05 ca là học sinh, 02 ca là giáo viên, 02 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng

–  Đầm Hà ghi nhận 20 ca (18 ca cộng đồng, 02 ca cách ly)

+ 18 ca cộng đồng gồm 11 ca học sinh, 02 ca là công nhân, các ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

+ 02 ca đã được quản lý cách ly là các trường hợp tiếp xúc gần xét nghiệm định kỳ dương tính.

– Cô Tô ghi nhận 10 ca cộng đồng, trong đó 03 ca là học sinh, ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng.

  1. Kết quả triển khai Phòng chống dịch liên quan đến y tế
  2. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2

– Tổng số xét nghiệm trong ngày 21/4/2022: Tổng số: 3.153 lượt người. Trong đó: Test nhanh kháng nguyên: 2.956 lượt người; xét nghiệm PCR: 197 lượt người. Tổng số mẫu PCR thực hiện: 160 mẫu. Trong đó: Mẫu đơn: 152; mẫu gộp 2: 02; mẫu gộp 3: 02; mẫu gộp 4: 00; mẫu gộp 5: 01; mẫu gộp 6-10: 03. (Phụ lục 1 kèm theo).

– Tích lũy xét nghiệm từ ngày 11/8/2021 đến nay: Tổng số: 3.096.525 lượt người. Trong đó xét nghiệm PCR: 1.320.551 lượt người; Test nhanh kháng nguyên: 1.775.974 lượt người.

– Tích lũy xét nghiệm PCR từ đầu vụ dịch đến nay: 1.855.287  lượt người (Ổ dịch: 54.299 lượt người; Cộng đồng: 1.800.988 lượt người).

  1. Công tác thu dung, điều trị ca bệnh F0

2.1. Tại cơ sở y tế

* Từ 11/10/2021-Nay: Các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị 20.960 lượt ca F0 (14 ca tái dương tính và 20.946 dương tính lần 1), trong đó:

170 F0 nhập cảnh cách ly tại tỉnh, gồm: 53 ca nhập cảnh bằng đường biển, 114 ca nhập cảnh bằng đường hàng không, 03 nhập cảnh đường bộ (đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh phía nam)

– 20.776  ca F0 nội địa, trong đó:

+ 203 F0 trở về từ các tỉnh khác;

+ 20.573 F0 phát hiện nội tỉnh.

– Số trường hợp khỏi, ra viện: 20.275 người.

– Số trường hợp chuyển BV NĐTƯ, BV ĐHY Hà Nội, BV Nhi Trung ương: 19 người.

– Số trường hợp chuyển về cách ly tại tỉnh khác: 02 người.

– Số trường hợp đang điều trị tại cơ sở y tế: 352 người. Trong đó có 19 ca nặng (BV VNTĐ Uông Bí: 05 ca; BV Bãi Cháy 04 ca; BVĐK tỉnh Quảng Ninh 09; BV Sản-Nhi: 01),  (Phụ lục 5 kèm theo).

Tổng lũy tích số lượt bệnh nhân (F0) điều trị từ đầu vụ dịch đến nay tại các cơ sở y tế: 22.305 lượt.

2.2. F0 tại khu cách ly tập trung:

Số F0 hiện đang điều trị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 0; Hoàn thành cách ly: 7.529; chuyển cơ sở y tế: 260. Tích lũy số lượt F0 điều trị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 7.789 lượt.

2.3. F0 Cách ly Tại nhà:

Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 6.800 (Hạ Long: 1.366; Uông Bí: 357; Đông Triều: 456; Cẩm Phả: 552; Quảng Yên: 277; Bình Liêu: 758; Vân Đồn: 576; Tiên Yên: 490; Ba Chẽ: 463; Móng Cái: 438; Hải Hà: 809; Cô Tô: 84; Đầm Hà: 174); Hoàn thành cách ly: 325.196; chuyển cơ sở y tế: 2.071; tử vong tích luỹ: 03 ca. Tích lũy số lượt F0 điều trị tại nhà: 334.070 lượt.

* Số F0 mới bắt đầu điều trị Molupiravir trong ngày: 40 bệnh nhân. Tích lũy F0 được điều trị Molupiravir từ ngày 24/11/2021 trên địa bàn tỉnh đến nay: 17.122 bệnh nhân. Trong đó: Số đã hoàn thành liệu trình điều trị: 16.936; đang điều trị: 186. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định.

  1. Triển khai phần mềm Quản lý thông tin F0 tại nhà

3.1. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai

Thực hiện Công văn số 616/UBND-XD6 ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 821/KH-SYT ngày 14/02/2022 về việc đào tạo, tập huấn và triển khai thí điểm sử dụng phần mềm quản lý thông tin, tư vấn sức khỏe F0 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

– Từ ngày 07/02 đến ngày 11/02/2022, Sở Y tế phối hợp với Chi nhánh Viettel Quảng Ninh đã triển khai thiết lập phần mềm.

– Từ ngày 12/02 đến 21/02/2022, Sở Y tế phối hợp với Chi nhánh Viettel Quảng Ninh tổ chức đào tạo tập huấn trực tiếp cho tất cả các Trung tâm y tế, Trạm Y tế tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi triển khai đào tạo tập huấn, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức nhập tất cả dữ liệu bệnh nhân F0 cách ly, điều trị tại nhà, tại các cơ sở y tế lên phần mềm quản lý thông tin, tư vấn sức khỏe F0 từ 01/3/2022.

3.2. Kết quả:

Trong ngày, số bệnh nhân mới đang điều tri tại nhà được cập nhật thông tin trên phân mềm 440 bệnh nhân; số khỏi bệnh 842 bệnh nhân; số tử vong 0 bệnh nhân; chuyển tuyến 03 bệnh nhân.

Tính đến 17h00 ngày 21/04, hệ thống phần mềm quản lý F0 điều trị tại nhà ghi nhận có tổng số 35.278 (tăng 637 bệnh nhân so với ngày 20/4) bệnh nhân được cập nhập vào phần mềm.

Số bệnh nhân đang còn điều trị tại nhà trên hệ thống 7.930 bệnh nhân, cụ thể: Hạ Long (1.337); Móng Cái (438); Cẩm Phả (552); Uông Bí (1.356); Bình Liêu (742); Tiên Yên (490); Đầm Hà (175); Hải Hà (802); Ba Chẽ (539); Vân Đồn (564); Đông Triều (489); Quảng Yên (371); Cô Tô (75).

  1. Công tác tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19

* Tại Quảng Ninh

– Tổng tích lũy mũi tiêm  tỉnh đã thực hiện: 3.189.867 mũi (người trên 18 tuổi 2.936.220 mũi; Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 246.862  mũi; Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 6.785 mũi)

– Độ bao phủ vắc xin hiện nay của tỉnh:

+ Người lớn (từ 18 tuổi trở lên): M1: 977.147  = 99,97%; M2: 972.674 = 99,52%; M3: 938.945= 96,04%.

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: M1: 123.503 = 99,93%; M2: 121.143 =

98,03%.

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.785= 3,74% mũi tiêm; Mũi 2= 0 Mũi (các trường hợp trẻ em tham gia tiêm chủng đến nay đều đảm bảo an toàn).

– Số tiêm trong ngày: 5.303 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 460 mũi, trong đó (M1: 75;  M2: 50; Mũi 3: 335).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi:  00 mũi, trong đó (M1: 00 ; Mũi 2: 00)

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 4.843  mũi, trong đó (M1: 4.843; Mũi 2: 00).

Sở Y tế Quảng Ninh