Tên văn bản Trích yếu

V/v hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19

Công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19
Chỉ thị về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19
Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội đị chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
Công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của virus Sars-CoV-2.
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"
Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
V/v dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Công điện về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19