Ngày 21/2: Quảng Ninh thêm 1.898 ca mắc Covid-19

Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trong 24h qua, tính đến 16h ngày 21/2, 13 địa phương trong toàn tỉnh đã ghi nhận 1.899 ca mắc Covid-19 mới (1.683 ca cộng đồng, 215 ca đã quản lý, cách ly).

Phòng khám tư vấn, điều trị hậu Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong đó Hạ Long 387 ca; Đông Triều 275 ca; Quảng Yên 250 ca; Cẩm Phả 242 ca; Uông Bí 230 ca; Móng Cái 124 ca; Hải Hà 108 ca; Đầm Hà 80 ca; Vân Đồn 73 ca; Tiên Yên 69 ca; Ba Chẽ 31 ca; Bình Liêu 25 ca; Cô Tô 4 ca.

Trong tổng số ca mắc có 421 ca là học sinh (chiếm 22,2%), 40 ca là giáo viên (chiếm 2,11%) và 337 ca là công nhân (chiếm 17,8%).

Trong ngày 21/2, toàn tỉnh đã có 478 ca F0 được điều trị khỏi bệnh. Theo phân tầng điều trị, trong tổng số 15.774 F0 đang điều trị, thì tầng 1 là 14.185 bệnh nhân (chiếm 89,93%); tầng 2 là 830 bệnh nhân (chiếm 5,26%); tầng 3 là 759 bệnh nhân (chiếm 4,81%). Hiện có 12 bệnh nhân nặng thở oxy mask, 2 bệnh nhân nặng thở oxy dòng cao HFNC, 5 bệnh nhân nguy kịch thở máy xâm lấn và 6 bệnh nhân nguy kịch phải lọc máu.

Toàn tỉnh có 119.397 trẻ em (98,03%) từ 12-17 tuổi tiêm đủ 2 mũi; người lớn tiêm đủ 3 mũi là 902.428 người (92,33%).

Tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (ngày 11/10/2021) đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 30.319 ca F0 (nhập cảnh: 169 ca, nội địa: 30.150 ca).

Cụ thể số ca mắc Covid-19 mới trong ngày 20/2 tại 13 địa phương trong tỉnh:

 

1. Hạ Long ghi nhận 387 ca (362 ca cộng đồng, 25 ca cách ly):

– 362 ca cộng đồng, gồm: 77 ca là học sinh, 9 ca là giáo viên, 11 ca là công nhân; 265 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

– 25 ca cách ly là các F1 xét nghiệm định kỳ dương tính.

2. Đông Triều ghi nhận 275 ca (271 ca cộng đồng, 4 ca cách ly):

– 271 ca cộng đồng, gồm: 100 ca là học sinh, 5 ca là giáo viên, 59 ca là công nhân ; 107 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

– 5 ca cách ly là các F1 xét nghiệm định kỳ dương tính.

3. Quảng Yên ghi nhận 250 ca (227 ca cộng đồng, 23 ca cách ly):

227 ca cộng đồng, gồm: 48 ca là học sinh, 5 ca là giáo viên, 54 ca là công nhân; 120 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

– 23 ca cách ly là các F1 xét nghiệm định kỳ dương tính.

4. Cẩm Phả ghi nhận 242 ca (224 ca cộng đồng, 18 ca cách ly):

– 224 ca cộng đồng, gồm: 47 ca là học sinh, 5 ca là giáo viên, 47 ca là công nhân; 125 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

– 18 ca cách ly là các F1 xét nghiệm định kỳ dương tính.

5. Uông Bí ghi nhận 230 ca (212 ca cộng đồng, 18 ca cách ly):

– 212 ca cộng đồng, gồm: 35 ca là học sinh, 1 ca là giáo viên, 90 ca là công nhân; 86 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.

– 18 ca cách ly là các F1 xét nghiệm định kỳ dương tính.

6. Móng Cái ghi nhận 124 ca (121 ca cộng đồng, 3 ca đã quản lý, cách ly):

– 121 ca cộng đồng, gồm: 20 ca là học sinh, 4 giáo viên, 3 công nhân; 94 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 3 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

7. Hải Hà ghi nhận 108 ca cộng đồng (84 ca cộng đồng, 24 ca đã quản lý, cách ly):

– 84 ca cộng đồng, gồm: 26 ca là học sinh, 18 công nhân; 40 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 24 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

8. Đầm Hà ghi nhận 80 ca cộng đồng (71 ca cộng đồng, 9 ca đã quản lý, cách ly):

– 71 ca cộng đồng, gồm: 5 ca là học sinh, 1 giáo viên, 11 công nhân; 54 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 9 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

9. Vân Đồn ghi nhận 73 ca (39 cộng đồng, 34 ca đã quản lý, cách ly):

– 39 cộng đồng, gồm: 14 ca là học sinh, 2 ca là công nhân; 23 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 34 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

10. Tiên Yên ghi nhận 69 ca (42 ca cộng đồng, 27 ca đã quản lý, cách ly):

– 42 ca cộng đồng, gồm: 6 học sinh, 3 công nhân; 33 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 27 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

11. Ba Chẽ ghi nhận 31 ca (10 ca cộng đồng, 21 ca đã quản lý, cách ly):

– 10 ca đã cộng đồng, gồm: 4 học sinh; 6 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 21 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

12. Bình Liêu ghi nhận 25 ca (18 ca cộng đồng, 7 ca đã quản lý, cách ly):

– 18 ca cộng đồng, gồm: 3 học sinh, 4 công nhân; 11 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.

– 7 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

13. Cô Tô ghi nhận 4 ca (2 ca cộng đồng, 2 ca đã quản lý, cách ly):

– 2 ca cộng đồng được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng.

– 2 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.