Thực hiện Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ

Số kí hiệu 2751/UBND-KGVX
Ngày ban hành 16/08/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Công tác phòng chống dịch
Giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Người ký Đỗ Xuân Tuyên