Chỉ đạo triển khai sản xuất xây trồng vụ Thu Đông và vụ mùa năm 2021 và một số giải pháp chỉ đạo sản xuất trồng trọt trong điều kiện Covid-19

Chỉ đạo triển khai sản xuất xây trồng vụ Thu Đông và vụ mùa năm 2021 và một số giải pháp chỉ đạo sản xuất trồng trọt trong điều kiện Covid-19

Số kí hiệu 2739/UBND-KT
Ngày ban hành 16/08/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Phát triển kinh tế – xã hội
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Huỳnh Anh Minh