Triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số kí hiệu 2744/UBND-KGVX
Ngày ban hành 16/08/2021
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Công tác phòng chống dịch
Chính sách hỗ trợ Covid-19
Giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Trần Tuệ Hiền