Phường Phương Đông (TP Uông Bí) chuyển “vùng vàng”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 5/11 về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phương Đông, TP Uông Bí, lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng). Thời gian áp dụng từ 12h00 ngày 5/11/2021.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí truy vết, lấy mẫu cho toàn bộ công nhân có mặt tại Công ty Giầy da Sao Vàng. Ảnh: Cổng TTĐT Uông Bí

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Uông Bí, Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch được công bố theo quy định hiện hành. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh.