Tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch Covid-19

Theo Báo Quảng Ninh