Ứng dụng PC-Covid có phiên bản mới: Sửa rất nhiều lỗi, cải thiện hiệu suất, thêm tính năng bảo mật thông tin người dùng

Thay đổi đáng chú ý mà PC-Covid phiên bản mới mang đến là Ẩn thông tin trên QR. Khi bật tính năng này, một phần dữ liệu của người dùng khi quét mã QR sẽ được ẩn và thay thế bằng ký tự các dấu sao (*).

Bản cập nhật mới của PC-Covid mang đến một số thay đổi trong giao diện,

bổ sung tính năng và cải thiện hiệu suất người dùng

 

Theo genk.vn