Từ 18h00 ngày 6/11/2021, tạm dừng vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh qua các địa bàn có cấp độ dịch 2,3,4 của Uông Bí, Đông Triều

Ngày 6/11, Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 6180/SGTVT-QLVT&PT về việc triển khai các giải pháp an toàn, linh hoạt vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 189/TB-UBND ngày 6/11/2021 về kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về việc tổ chức hoạt động giao thông vận tải an toàn qua các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh Quảng Ninh, Sở Giao thông Vận tải thông báo:

1. Điều chỉnh hoạt động vận tải khách, phương tiện cá nhân đường bộ, đường thủy đi từ, đến các địa bàn các phường Phương Đông, Phương Nam, Trưng Vương thuộc thành phố Uông Bí, xã Hồng Thái Tây thuộc thị xã Đông Triều và các khu vực có dịch cấp 2,3,4 khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (nếu có) từ 18h00 ngày 6/11/2021 như sau:

– Tạm dừng hoạt động vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh. Các phương tiện vận chuyển khách khác không dừng, đỗ, đón trả khách khi hành trình đi qua các địa bàn có dịch cấp 2,3 và không đến hoặc đi qua địa bàn có dịch cấp 4.

– Đối với hoạt động vận chuyển người lao động, đơn vị sử dụng lao động phải thông báo (điểm đi, điểm đến, biển số phương tiện, tên và số điện thoại của lái xe) và được chính quyền địa phương nơi đến xác nhận, tổ chức quản lý, kiểm soát trước khi thực hiện.

– Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân, vận chuyển người nội bộ, trừ các trường hợp đặc biệt như: xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe chở bệnh nhân có giấy chuyển viện, ra viện của các cơ sở y tế có thẩm quyền …

Các hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy ngoài mục 1 nêu trên, tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời số 5782/HD-SGTVT ngày 18/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách:

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn tạm thời số 5782/HD-SGTVT ngày 18/10/2021 của Sở Giao thông vận tải; Chỉ vận chuyển người dân đi lại khi nắm chắc tình hình dịch tễ, cấp độ dịch và rõ điểm đi, điểm đến.

– Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vận tải của đơn vị theo hướng tạm thời hạn chế số lượng phương tiện, tần suất hoạt động để góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch của tỉnh đạt hiệu quả.

3. Yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, cảng, bến tàu khách: Thông báo, tuyên truyền tới các đơn vị vận tải, không xác nhận hoặc cấp lệnh vận chuyển đối với phương tiện vận chuyển khách đi từ, đến các địa bàn trên.

4. Giao các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:

– Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông: Tổ chức triển khai việc cắm biển báo hiệu cảnh báo “Khu vực vùng dịch” đối với các xã, phường đã công bố cấp độ dịch để khuyến cáo người lái phương tiện khi đi qua không được dừng, đỗ, đón trả khách nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch; tham mưu điều chỉnh phân luồng giao thông phù hợp tình hình diễn biến dịch trên địa bàn.

– Phòng Quản lý vận tải và phương tiện: Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa đối với các tuyến vận tải hành khách có lộ trình đi, đến địa bàn có dịch cấp 2,3.

– Thanh tra Sở: Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các địa phương tham gia các Tổ kiểm soát lưu động để phát hiện, ngăn chặn, xử lý phương tiện vi phạm theo quy định.

– Trung tâm sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ: Giám sát chặt chẽ hành trình của các phương tiện có lộ trình đi qua các khu vực đã được cắm biển báo hiệu cảnh báo “Khu vực vùng dịch”; đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin cho Thanh tra Sở đối với các phương tiện vi phạm về dừng, đỗ, đón trả khách để kịp thời xử lý theo quy định.

5. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh /thành phố: Phối hợp phổ biến, hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng chống dịch Covid – 19 của Bộ Giao thông vận tải và thông báo này. Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các địa phương, các cơ quan đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện.