Tạo mã QR tại các địa điểm kinh doanh: Đơn giản, thuận tiện

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ… bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR để kiểm soát người ra vào. Đây là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.