Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 31/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 105/177

+ Cấp 2: 39/177 (Đông Triều: 5, Uông Bí: 06, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 04; Vân Đồn: 02; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 03)

+ Cấp 3: 33/177 (Đông Triều: 4, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 7, Cẩm Phả: 12; Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 06/13

+ Cấp 2: 06/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 149 ca. Trong đó có 33 ca đã quản lý cách ly; 116 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 66 ca (61 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 34 ca (12 ca cộng đồng).

3. Cẩm Phả: 17 ca (16 ca cộng đồng).

4. Quảng Yên: 13 ca (12 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 11 ca (8 ca cộng đồng).

6. Móng Cái: 07 ca (06 ca cộng đồng).

7. Ba Chẽ: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 12.884; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.406).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 12.884. Số ca khỏi bệnh: 10.651; Số ca chuyển TW; 40; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 2.182. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 343 người.

+ Tại nhà: 1.393 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 446 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 3 (BVT: 02, BV số 1: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 1; lũy tích: 40 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 6 người.

– Số BN đang được điều trị: 64 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.438 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.502 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 1.928. Trong đó: PCR: 1.108; Test nhanh: 820. Kết quả: XN PCR: dương tính: 149.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 148 người (trong đó mũi 1: 9; mũi 2: 24; mũi 3: 115).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.