Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 30/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 101/177

+ Cấp 2: 39/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 06, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 03; Vân Đồn: 02; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 03)

+ Cấp 3: 37/177 (Đông Triều: 4, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 7, Cẩm Phả: 13; Vân Đồn: 03, Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 06/13

+ Cấp 2: 06/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 236 ca. Trong đó có 48 ca đã quản lý cách ly; 188 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 109 ca (103 ca cộng đồng).

2. Cẩm Phả: 33 ca (31 ca cộng đồng).

3. Uông Bí: 39 ca (08 ca cộng đồng).

4. Tiên Yên: 02 ca cộng đồng.

5. Đông Triều: 22 ca (15 ca cộng đồng).

6. Quảng Yên: 19 ca (18 ca cộng đồng).

7. Móng Cái: 03 ca cộng đồng.

8. Ba Chẽ: 01 ca đã cách ly.

9. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng.

10. Hải Hà: 03 ca cộng đồng.

11. Bình Liêu: 02 ca cộng đồng.

12. Vân Đồn: 02 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 12.735; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.257).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 12.735. Số ca khỏi bệnh: 9.773; Số tử vong: 9. Số ca chuyển TW: 39; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 2.913. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 434 người.

+ Tại nhà: 1.796 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 683 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 2 (BVT: 01, BV số 1: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 01; lũy tích: 39 ca

– Số ca tử vong trong ngày: 0 người.

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 07 người.

– Số BN đang được điều trị: 65 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.431 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.496 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 9.204. Trong đó: PCR: 1.502; Test nhanh: 7.702. Kết quả: XN PCR: dương tính: 236.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 1.637 người (trong đó mũi 1: 29; mũi 2: 258; mũi 3: 1.350).

Lũy tích người được tiêm: 1.128.558 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.519; tiêm 02 mũi: 235.114; tiêm 03 mũi: 854.925).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.