Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 104/177

 + Cấp 2: 33/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 04, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 07; Tiên Yên: 03; Móng Cái: 03)

  + Cấp 3: 40/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 16, Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 05)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 03/13 (Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 265 ca. Trong đó có 62 ca đã quản lý cách ly; 203 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Đông Triều: 28 ca (20 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 71 ca (71 ca cộng đồng)

3. Hạ Long: 47 ca (30 ca cộng đồng).

4. Cẩm Phả: 43 ca (42 ca cộng đồng).

5. Quảng Yên: 37 ca (30 ca cộng đồng).

6. Tiên Yên: 15 ca (07 ca cộng đồng).

7. Vân Đồn: 07 ca (01 ca cộng đồng).

8. Móng Cái: 14 ca cộng đồng

9. Hải Hà: 01 ca.

10. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng.

11. Cô Tô: 01 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 7.456; từ 2021 đến nay: 7.435

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.137  người. Lũy tích 1.989 người

– Tại nhà: 1.575 người. Lũy tích: 2.333 người

– Tại cơ sở Y tế: 947 người; Lũy tích: 4.259 người

– Số ca nặng đang điều trị 7 ( BV số 2: 01, BVT: 03, BV VN-TĐ-UB: 3)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  –  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 18 người.

– Số BN đang được điều trị: 79 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.096 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.175 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 16.241. Trong đó: PCR: 5.132; Test nhanh: 11.109. Kết quả: XN PCR: dương tính: 265.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 10.914 người (trong đó mũi 1: 1.297; mũi 2: 434; mũi 3: 9.183).

Lũy tích người được tiêm: 1.120.195 người (trong đó tiêm 01 mũi: 37.632; tiêm 02 mũi: 476.793; tiêm 03 mũi: 605.770).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế