Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 05/11/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 121/177

 + Cấp 2: 32/177 (Đông Triều: 08, Hạ Long: 04, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 08; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 04; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 24/177 (Đông Triều: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 10, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 10/13

  + Cấp 2: 02/13   (Đông Triều, Uông Bí)

  + Cấp 3: 01/13   (Quảng Yên)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 337 ca. Trong đó 54 ca đã quản lý và cách ly; 283 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

– Cẩm Phả 50 ca cộng đồng:

– Đầm Hà 03 ca cộng đồng

– Đông Triều 62 ca (56 ca cộng đồng)

– Hạ Long 59 ca (48 ca cộng đồng)

– Hải Hà 02 ca cộng đồng

– Móng Cái 06 ca (05 ca cộng đồng).

–  Quảng Yên 70 ca (54 ca cộng đồng).

– Tiên Yên 02 ca (0 ca cộng đồng)

– Uông Bí 78 ca (63 ca cộng đồng).

– Vân Đồn 05 ca (02 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 4.704; từ 2021 đến nay: 4.683.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 667 người. Lũy tích: 854 người.

– Tại nhà: 464 người. Lũy tích: 628 người.

– Tại cơ sở Y tế: 1.232 người; Lũy tích: 3.460 người

– Số người tử vong: 02 người. (01 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong ngày 03/12/2021; 01 trường hợp là BN nam 92 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh, tử vong ngày 01/01/2022)

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 06 người.

– Số BN đang được điều trị: 146 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 879 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.025 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 21.540. Trong đó: PCR: 11.944; Test nhanh: 9.596. Kết quả: XN PCR: dương tính: 337.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 9.244 người (trong đó mũi 1: 415; mũi 2: 284; mũi 3: 5.845). Lũy tích người được tiêm: 1.112.305 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.134; tiêm 02 mũi: 597.152; tiêm 03 mũi: 480.019).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975

Văn phòng Sở Y tế