Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 01/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

+ Cấp 1: 105/177

+ Cấp 2: 39/177 (Đông Triều: 06, Uông Bí: 06, Quảng Yên: 09; Hạ Long: 09, Cẩm Phả: 04; Vân Đồn: 02; Ba Chẽ: 01, Móng Cái: 03)

+ Cấp 3: 33/177 (Đông Triều: 03, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 07, Cẩm Phả: 12; Tiên Yên: 05; Đầm Hà: 01; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

+ Cấp 1: 07/13

+ Cấp 2: 05/13 (Đông Triều, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí)

+ Cấp 3: 01/13 (Cẩm Phả)

– CẤP TỈNH: Cấp 1 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 116 ca. Trong đó có 24 ca đã quản lý cách ly; 92 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 61 ca (59 ca cộng đồng).

2. Uông Bí: 22 ca (07 ca cộng đồng).

3. Cẩm Phả: 15 ca (14 ca cộng đồng).

4. Vân Đồn: 03 ca (01 ca cộng đồng).

5. Hải Hà: 01 ca cộng đồng.

6. Đông Triều: 02 ca cộng đồng.

7. Móng Cái: 03 ca  cộng đồng.

8. Ba Chẽ: 03 ca đã cách ly

7. Quãng Yên: 06 ca (05 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 13.000; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 9.522).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 13.000. Số ca khỏi bệnh: 10.877;  Số ca chuyển TW; 40; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 2.072. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 253 người.

+ Tại nhà: 1.405 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 414 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 2 (BVT: 01, BV số 1: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 40 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 4 người.

– Số BN đang được điều trị: 47 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.458 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.505 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 1.256. Trong đó: PCR: 897; Test nhanh: 359. Kết quả: XN PCR: dương tính: 149.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế.