Quảng Ninh: 10 học sinh là F0, tiếp tục siết chặt phòng, chống dịch trong nhà trường

Theo Sở GD&ĐT, tính đến 16h00 ngày 6/11/2021, toàn tỉnh đã có 10 học sinh là F0. Trong đó, 6 học sinh ở TX Đông Triều (Trường tiểu học Hồng Thái Tây có 5 học sinh, Trường mầm non Hoa Phượng có 1 học sinh). TP Uông Bí có 4 học sinh (Trường mầm non Phương Đông có 1 học sinh, Trường tiểu học Phương Đông có 2 học sinh, Trường THCS Phương Đông có 1 học sinh).

Toàn bộ trẻ mầm non TX Đông Triều đã nghỉ học. Ảnh chụp các bé Trường Mầm non Kim Sơn, TX Đông Triều hoạt động góc, tháng 9/2021.

Ngành có 476 trường hợp giáo viên, học sinh là F1. Trong đó: TX Đông Triều có 145 trường hợp (32 giáo viên; 113 học sinh); TP Uông Bí có 324 trường hợp (84 giáo viên; 240 học sinh); TX Quảng Yên có 4 trường hợp; TP Hạ Long có 3 trường hợp.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong nhà trường, toàn bộ trẻ mầm non TX Đông Triều, TP Uông Bí đã nghỉ học. Học sinh phổ thông, học viên, sinh viên tại 2 địa phương này cũng chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở GD&ĐT, Sở Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở GD&ĐT và giáo viên, học sinh trong toàn ngành giáo dục; tăng cường ứng dụng CNTT trong khai báo y tế bằng mã QR, khai báo trực tuyến và tích cực ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19.