Phường Trưng Vương (TP Uông Bí) chuyển “vùng vàng”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 6/11 về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn phường Trưng Vương, TP Uông Bí lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng). Thời gian áp dụng từ 12h00 ngày 6/11/2021.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí phong tỏa một hộ gia đình có nguy cơ cao. Ảnh Việt Hoa.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Uông Bí, Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch được công bố theo quy định hiện hành. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh.