Nới lỏng chứ không buông lỏng

Hiện tất cả các địa phương trong toàn quốc đã và đang chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong đó trọng tâm là chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ “không có Covid-19” sang “sống chung an toàn với Covid-19”.