Hoạt động vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch

Chiều tối ngày 16/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các địa phương trong tỉnh xem xét, lập phương án tổ chức vận tải gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh yêu cầu làm tốt công tác phòng, chống dịch đối với tài xế và phương tiện vận tải

Tại cuộc họp, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo dự thảo phương án tổ chức vận tải gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế. Trong đó đưa ra các yêu cầu bắt buộc nhằm kiểm soát người, phương tiện vận tải ra, vào tỉnh tại các chốt kiểm soát và phòng, chống dịch; các quy định bắt buộc đối với lái xe, phương tiện vận chuyển hàng hóa nội tỉnh; phương án kiểm soát xe siêu trường, siêu trọng, xe quá cảnh và xe “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu cửa khẩu…

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh khẳng định việc đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch đối với tài xế, phương tiện vận tải sẽ đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh yêu cầu Sở Giao thông vận tải xem xét, bổ sung một số nội dung vào dự thảo phương án. Trong đó, làm rõ nhiệm vụ của từng lực lượng chức năng trong việc kiểm soát người, phương tiện vận tải lưu thông nội tỉnh và ra, vào tỉnh; xây dựng quy định cụ thể, rõ ràng, phù hợp đối với từng nhóm đối tượng lái xe, phương tiện vận tải./.