Gần 207.000 người đã nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại địa phương, tính đến ngày 26/8, toàn tỉnh có 209.620 người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí 23,42 tỷ đồng.

Trong đó, có 206.780 người lao động và người sử dụng lao động đã nhận được hỗ trợ với tổng kinh phí chi trả là 18,93 tỷ đồng.

à

Sau khi được giải ngân hỗ trợ, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh chi trả lương cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động, khẩn trương rà soát, tính toán, thống kê các đối tượng, đơn vị, công việc bị ảnh hưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Qua đó, kịp thời triển khai chính sách, gỡ khó cho người lao động và người sử dụng lao động để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Nguồn: Trúc Linh – Báo Quảng Ninh