Công nghiệp chế biến, chế tạo: Vượt “bão Covid”

Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được Quảng Ninh xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, là một trong ba trụ cột chính của nền công nghiệp. Bởi vậy, tỉnh tập trung thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn đóng góp vào tăng trưởng GRDP và thu ngân sách. Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định ở mức 8,2%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là điểm sáng khi tăng 36,2% cùng kỳ, vượt 14,7% kịch bản.