Về quê có trách nhiệm

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, cả nước sẽ không giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển trạng thái từ “không có Covid-19” sang “sống chung an toàn với Covid-19”.