Tầm soát Covid-19: Yếu tố then chốt trong phòng, chống dịch

Với phương châm 3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xét nghiệm bao phủ diện rộng để nhận diện sớm nguy cơ trong cộng đồng, nhất là tăng cường sự chủ động của nhân dân trong tầm soát Covid-19. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt của tỉnh nhằm bảo vệ, giữ vững “vùng xanh” an toàn trong trạng thái bình thường mới.