Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 21/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 98/177

 + Cấp 2: 36/177 (Đông Triều: 9, Hạ Long: 09, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 04; Ba Chẽ: 01; Tiên Yên: 05; Móng Cái: 01)

  + Cấp 3: 43/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 15, Vân Đồn: 04, Cẩm Phả: 10; Móng Cái: 01)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 369 ca. Trong đó có 84 ca đã quản lý cách ly; 285 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Uông Bí: 115 ca (79 ca cộng đồng).

2. Cẩm Phả: 88 ca (86 ca cộng đồng).

3. Hạ Long: 62 ca (55 ca cộng đồng).

4. Đông Triều: 31 ca (22 ca cộng đồng).

5. Quảng Yên: 28 ca (15 ca cộng đồng).

6. Tiên Yên: 28 ca (21 ca cộng đồng)

7. Vân Đồn: 8 ca (1 ca cộng đồng)

8. Móng Cái: 4 ca (1 ca cộng đồng)

9. Đầm Hà: 04 ca cộng đồng

10. Bình Liêu: 1 ca cộng đồng.

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 9.855; từ 2021 đến nay: 9.834.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 863 người. Lũy tích 2.603 người

– Tại nhà: 2.109 người. Lũy tích: 3.908 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.001 người; Lũy tích: 4.960 người

– Số ca nặng đang điều trị: 7 (BV số 2: 02, BVT: 02, BV VN-TĐ-UB: 1; BV Sản Nhi: 01; BV số 1: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 50 người.

– Số BN đang được điều trị: 132 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.203 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.335 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 15.960. Trong đó: PCR: 5.897; Test nhanh: 10.063. Kết quả: XN PCR: dương tính: 369.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 62.023 người (trong đó mũi 1: 377; mũi 2: 684; mũi 3: 60.962).

Lũy tích người được tiêm: 1.125.123 người (trong đó tiêm 01 mũi: 39.357; tiêm 02 mũi: 350.217; tiêm 03 mũi: 735.549).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế