Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 100/177

 + Cấp 2: 39/177 (Đông Triều: 12, Hạ Long: 09, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 02)

  + Cấp 3: 38/177 (Đông Triều: 6, Uông Bí: 07; Quảng Yên: 16, Vân Đồn: 02, Cẩm Phả: 07)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 08/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Vân Đồn)

  + Cấp 3: 03/13 (Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 286 ca. Trong đó có 59 ca đã quản lý cách ly; 227 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Uông Bí: 57 ca cộng đồng (51 ca cộng đồng).

2. Quảng Yên: 22 ca (9 ca cộng đồng).

3. Cẩm Phả: 68 ca (65 ca cộng đồng).

4. Hạ Long: 59 ca (46 ca cộng đồng).

5. Đông Triều: 45 ca (34 ca cộng đồng).

6. Vân Đồn: 16 ca (06 ca cộng đồng).

7. Đầm Hà: 02 ca công đồng.

8. Tiên Yên: 02 ca.

9. Móng Cái: 15 ca (10 ca cộng đồng)

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 8.063; từ 2021 đến nay: 8.042

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 953  người. Lũy tích 2.164 người

– Tại nhà: 1.755 người. Lũy tích: 2.657 người

– Tại cơ sở Y tế: 935 người; Lũy tích: 4.423 người

– Số ca nặng đang điều trị 7 ( BV số 2: 01, BVT: 02, BV VN-TĐ-UB: 3; BV Sản Nhi: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0, Luỹ tích: 7

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 24 người.

– Số BN đang được điều trị: 102 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.108 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.210 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 5.772. Trong đó: PCR: 3.157; Test nhanh: 2.615. Kết quả: XN PCR: dương tính: 286.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 5.998 người (trong đó mũi 1: 1.673; mũi 2: 692; mũi 3: 3.633).

Lũy tích người được tiêm: 1.122.395 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.917; tiêm 02 mũi: 471.127; tiêm 03 mũi: 612.315).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Ngày 16/01/2022 đón 02 Chuyến bay Giải cứu xuất phát từ LB Đức & CH Pháp, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Tổng số: 470 người(160 + 310). Quốc tịch Việt Nam: 470, Công ty Thành Đạt vận chuyển, cách ly cụ thể:

* Chuyến 1:. Số hiệu VN58 ,xuất phát từ LB Đức hạ cách lúc 11h50p. Tổng số: 160 người,

+ Trung đoàn 126/Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: 139 người,

+ K/sạn Asean – Hạ Long – Quảng Ninh: 02 người,

+ K/sạn Phát Linh – Hạ Long – Quảng Ninh: 06 người,

+ CLy tại nhà/TP Hạ Long: 02 người,

+ CLy tại nhà/TP Hà Nội: 07 người,

+ CLy tại khu tập trung Mai Quyền/ huyện Vân Đồn: 04 người.

* Chuyến 02: số hiệu VN18, xuất phát từ CH Pháp, hạ cánh lúc 13h10p, tổng số: 310 người, + K/sạn Novotet – Hạ Long – Quảng Ninh: 299 người,

+ CLy tại khu tập trung Mai Quyền/Vân Đồn: 11 người,

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.97.

Văn phòng Sở Y tế