Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/9/2021

1. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

1.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 27.

1.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 167.

1.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 212.

1.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 76.

1.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 1.890.

1.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 5.822.

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– F0: Trong ngày không ghi nhận ca F0 mới ngoài cộng đồng. Hiện có 05 ca F0 đang điều trị tại BV số 2.

3. KẾT QUẢ XN:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.728. Trong đó: PCR: 5.991; Test nhanh: 737

Kết quả: XN PCR: dương tính: 0; Test nhanh: dương tính: 0.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 31. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 31

Bình Liêu: 52. Trong đó: PCR: 52; Test nhanh: 0

Cẩm Phả: 545. Trong đó: PCR: 544; Test nhanh: 1.

Cô Tô: 4. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 4.

Đầm Hà: 10. Trong đó: PCR: 10; Test nhanh: 0

Đông Triều: 318; Trong đó: PCR: 198; Test nhanh: 120.

Hải Hà: 520; Trong đó: PCR: 520; Test nhanh: 0.

Hạ Long: 3.200; Trong đó: PCR: 2.650; Test nhanh: 550.

Móng Cái: 930; Trong đó: PCR: 930; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 24; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 24.

Quảng Yên: 70; Trong đó: PCR: 63; Test nhanh: 7.

Uông Bí: 1.024; Trong đó: PCR: 1.024; Test nhanh: 0.

4. KẾT QUẢ TIÊM VACCIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 93.991 người, trong dó mũi 1: 93.289 nguoi, mũi 2: 622 nguoi (Hiện tại một số địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện tiêm chủng). Chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng bất lợi nghiêm trọng sau tiêm.

Cụ thể:

Đông Triều: 23.662 nguoi (tiem Verocell)

Uông Bí: 24.387 nguoi (tiem Verocell)

Hạ Long: 27.998 nguoi (tiem Verocell)

Quảng Yên: 14.072 nguoi (tiem Verocell)

Cô Tô: 3.134 (tiem Verocell)

Cẩm Phả: 55 người (5 người tiêm Pfizer, 50 người Tiêm Moderna)

BV tỉnh: 595 người (tiêm Pfizer)

Tiêm cho công nhân tập đoàn TKV: 08 nguoi tiem AstraZeneca (Tại Cam Pha)

– Lũy tích: Đã tiêm 562.362 người (Trong đó: Tiêm một mũi: 396.880 người; Tiêm đủ hai mũi: 165.482 người)

5. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCIN TRÊN APP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng số: 37.363

Trong đó: Đông Triều: 3.000; Uông Bí: 6.293; Quảng Yên: 1.553; Hạ Long: 7.698; Cẩm Phả: 13.952; Vân Đồn: 460; Cô Tô: 94; Tiên Yên: 516; Ba Chẽ: 266; Bình Liêu: 997; Đầm Hà: 506; Hải Hà: 339; Móng Cái: 1.689.

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

Tiên Yên: 1 trường hợp, 2 triệu đồng.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị Y tế trên toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: Số lớp: 510; Số lượt người được đào tạo: 16.757 người

Nguồn: Văn phòng Sở Y tế