Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (xã Đông Ngũ – Tiên Yên)

– Cấp độ 2: 15

– Cấp độ 1: 94 địa bàn cấp xã

– Chưa đánh giá: 67 xã thuộc 04 địa phương: Quảng Yên, Hạ Long, Bình Liêu, Đầm Hà.

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 892 ca, Trong đó 776 ca cộng đồng, 116 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 117 ca cộng đồng.

2. Uông Bí: 241 ca (211 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 101 ca (95 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 141 ca (130 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 57 ca (53 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 135 ca (105 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 18 ca cộng đồng.

8. Tiên Yên: 03 ca (01 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 17 ca (03 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 20 ca (16 ca cộng đồng)

11. Bình Liêu: 02 ca quản lý.

12. Ba Chẽ: 28 ca (27 ca cộng đồng).

13. Cô Tô: 12 ca quản lý

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 17.381; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 13.903).

3.  SỐ CA MẮC GIÁO VIÊN, HỌC SINH, TRẺ EM

– Tổng số ca (F0) là GV và HS mắc trong ngày: 208. Trong đó: GV: 10 (1,12%); HS: 198 (22,19%).

– Lũy tích từ ngày 01/11/2021: 2.671 (GV: 113; HS: 2.558), chiếm tỉ lệ 15,53% tổng số ca nhiễm toàn tỉnh từ 01/11/2021 – 17.196 ca.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 17.381. Số ca khỏi bệnh: 14.191. Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 3.130. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 376 người.

+ Tại nhà: 1.887 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 867 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 7 (BV BC: 01; BVT: 01, BV VN-TĐ UB: 02; BV số 2: 1, BV số 1: 2)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 13 người.

– Số BN đang được điều trị: 117 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.566 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.683 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 100.526. Trong đó: PCR: 6.684; Test nhanh: 93.842. Kết quả: XN PCR: dương tính: 892.

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 8.844 người (trong đó mũi 1: 76; mũi 2: 563; mũi 3: 8.205).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.349 người (trong đó tiêm 01 mũi: 36.319; tiêm 02 mũi: 206.164; tiêm 03 mũi: 886.866).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557.

Văn phòng Sở Y tế