Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 13/12/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (xã Đông Ngũ – Tiên Yên)

– Cấp độ 2: 15

– Cấp độ 1: 94 địa bàn cấp xã

– Chưa đánh giá: 67 xã thuộc 04 địa phương: Quảng Yên, Hạ Long, Bình Liêu, Đầm Hà.

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 608 ca, Trong đó 538 ca cộng đồng, 70 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 164 ca (163 ca cộng đồng)

2. Uông Bí: 71 ca (64 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 50 ca (35 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 91 ca (84 ca cộng đồng )

5. Móng Cái: 61 ca (60 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 78 ca (69 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 17 ca (15 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 24 ca (18 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 26 ca (12 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 19 ca (18 ca cộng đồng)

11. Bình Liêu: 01 ca quản lý.

12. Ba Chẽ: 04 ca đã quản lý.

13. Cô Tô: 02 ca quản lý

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 16.489; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 13.011).

3.  SỐ CA MẮC GIÁO VIÊN. HỌC SINH

+ Số ca (F0) là GV và HS đang điều trị đến ngày 13/02/2022: 927 (GV: 46; HS: 881).

+ Lũy tích từ ngày 01/11/2021: 2.463(GV: 103; HS: 2.360), chiếm tỉ lệ 14,93% tổng số ca nhiễm toàn tỉnh – 16.489 ca.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 16.489. Số ca khỏi bệnh: 14.059; . Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 2.371. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 260 người.

+ Tại nhà: 1.335 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 776 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 6 (BV BC: 01; BVT: 02, BV VN-TĐ UB: 02; BV số 2: 1)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 29 người.

– Số BN đang được điều trị: 110 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.560 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.670 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 19.718. Trong đó: PCR: 4.242; Test nhanh: 15.476. Kết quả: XN PCR: dương tính: 608.

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 5.411 người (trong đó mũi 1: 38; mũi 2: 234; mũi 3: 5.139).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.273 người (trong đó tiêm 01 mũi: 36.806; tiêm 02 mũi: 213.806; tiêm 03 mũi: 878.661).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557.

Văn phòng Sở Y tế