Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 12/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (Phường Hoành Bồ – Hạ Long)

– Cấp độ 2: 0

– Cấp độ 1: 176 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 660 ca, Trong đó 590 ca cộng đồng, 70 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 249 ca (247 ca cộng đồng)

2. Uông Bí: 73 ca (63 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 56 ca (46 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 88 ca (83 ca cộng đồng)

5. Móng Cái: 40 ca (35 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 95 ca (82 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 7 ca (4 ca cộng đồng).

8. Tiên Yên: 16 ca (8 ca cộng đồng)

9. Vân Đồn: 09 ca (0 ca cộng đồng).

10. Đầm Hà: 14 ca (13 ca cộng đồng)

11. Bình Liêu: 07 ca cộng đồng

12. Ba Chẽ: 02 ca đã quản lý.

13. Cô Tô: 04 ca (02 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 15.881; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 12.403).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 15.881. Số ca khỏi bệnh: 13.773; Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 2.049. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 191 người.

+ Tại nhà: 1.163 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 695 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 7 (BV BC: 01; BVT: 02, BV VN-TĐ UB: 02; BV số 2: 1; TTYT Vân Đồn: 01 ca chuyển BV Bãi Cháy)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 39 người.

– Số BN đang được điều trị: 111 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.530 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.641 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 12.395. Trong đó: PCR: 6.860; Test nhanh: 5.535. Kết quả: XN PCR: dương tính: 660.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 9.236 người (trong đó mũi 1: 147; mũi 2: 410; mũi 3: 8.679).

Lũy tích người được tiêm: 1.129.235 người (trong đó tiêm 01 mũi: 37.002; tiêm 02 mũi: 218.711; tiêm 03 mũi: 873.522).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 519 lớp, với số lượt người được đào tạo: 18.557 (Trong ngày 12/2, SYT tổ chức Hội nghị tập huấn PM quản lý F0: 150 người).

Văn phòng Sở Y tế.