Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 09/11/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

– Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 172/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 04/177 đơn vị cấp xã (xã Hồng Thái Đông – Đông Triều; P. Phương Đông, P. Phương Nam, P. Trưng Vương – Uông Bí)

 + Cấp 4: 01/177 đơn vị cấp xã (Xã Hồng Thái Tây – Đông Triều)

– Đối với cấp huyện: Cấp 1: 13/13 đơn vị cấp huyện

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2.TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 4. Lũy tích: 88.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 4. Lũy tích: 263.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 241.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 7. Lũy tích: 135.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 46. Lũy tích: 2.582

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 31. Lũy tích: 6.280.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

– Số ca mắc mới: 7 Ca:

02 trường hợp về từ Đồng Nai, 01 trường hợp lây nhiễm từ trường hợp về từ Đồng Nai,

03 trường hợp là công nhân công ty Sao Vàng,

01 trường hợp đi về từ TPHCM (CT 33, lấy lại mẫu sau 24h để khẳng định là tái dương hay nhiễm mới).

– Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế: 133: BV số 2: 14 ca, BV số 1: 08 ca, BV Sản Nhi: 02 ca; TTYT Hải Hà: 01, TTYT Đông Triều: 42, BV VN-TĐ UB: 64 ca, BVĐK Cẩm Phả: 01 ca, TTYT Bình Liêu: 01 ca

4. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 10.892. Trong đó: PCR: 10.335; Test nhanh: 557.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 07.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 55. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 55.

Bình Liêu: 01. Trong đó: PCR: 01; Test nhanh: 0.

Cẩm Phả: 633. Trong đó: PCR: 633; Test nhanh: 0.

Cô Tô: 63. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 63.

Đông Triều: 1.951; Trong đó: PCR: 1.876; Test nhanh: 75.

Hạ Long: 1.865; Trong đó: PCR: 1.865; Test nhanh: 0.

Móng Cái: 2.289; Trong đó: PCR: 2.289; Test nhanh: 0.

Tiên Yên: 27. Trong đó: PCR: 27; Test nhanh: 0.

Quảng Yên: 1.051. Trong đó: PCR: 687; Test nhanh: 364.

Uông Bí: 2.955; Trong đó: PCR: 2.955; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 2; Trong đó: PCR: 2; Test nhanh: 0.

5. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin cho 974 người:  mũi 1: 620 người, mũi 2: 354 người (Trong đó tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 mũi 1 cho 583 trẻ em từ 12-17 tuổi). Truong hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: không.

 Cụ thể: Tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12-17 tuổi

– Hạ Long: 334 người

– Quảng Yên: 88 người

– Bình Liêu: 43 người

– Móng cái: 118 người

Các đối tượng khác tiêm Pfizer: Quảng Yên: 02 người, Hạ Long: 73 người, Bình Liêu: 32 người

Các đối tượng khác tiêm Verocell: Quảng Yên: 284 người

–  Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.094.978 người (trong đó tiêm 01 mũi: 205.632 người; tiêm 02 mũi: 889.346 người).

6. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Không

7. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19:

 Không.

8. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 513.

Số lượt người được đào tạo: 17.357

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ các nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

Văn phòng Sở Y tế