Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 09/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (Phường Hoành Bồ – Hạ Long)

– Cấp độ 2: 0

– Cấp độ 1: 176 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 283 ca, Trong đó 227 ca cộng đồng, 56 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 88 ca (65 ca cộng đồng)

2. Uông Bí: 29 ca (27 ca cộng đồng)

3. Đông Triều: 30 ca (23 ca cộng đồng)

4. Cẩm Phả: 39 ca (38 ca cộng đồng)

5. Tiên Yên: 22 ca (04 ca cộng đồng)

6. Quảng Yên: 22 ca (19 ca cộng đồng).

7. Hải Hà: 05 ca cộng đồng.

8. Móng Cái: 27 ca cộng đồng

9. Vân Đồn: 18 ca (17 ca cộng đồng)

10. Bình Liêu: 03 ca(02 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 14.320; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 10.842).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 14.320. Số ca khỏi bệnh: 12.690. Số ca chuyển TW: 44; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.571. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 318 người.

+ Tại nhà: 815 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 438 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 3 (BVBC: 01, BVĐKT: 02)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 44 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 25 người.

– Số BN đang được điều trị: 54 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.504 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.599 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 14.352. Trong đó: PCR: 3.751; Test nhanh: 10.601. Kết quả: XN PCR: dương tính: 283.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm mũi 3 cho 4500 người.

Lũy tích người được tiêm: 1.128.583 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.459; tiêm 02 mũi: 230.411; tiêm 03 mũi: 859.713).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế