Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 09/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH 

– CẤP XÃ:

 + Cấp 1: 109/177

 + Cấp 2: 33/177 (Đông Triều: 07, Hạ Long: 06, Uông Bí: 05; Quảng Yên: 03; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 06; Tiên Yên: 02; Móng Cái: 03)

  + Cấp 3: 35/177 (Đông Triều: 10, Uông Bí: 04; Quảng Yên: 16, Vân Đồn : 01; Móng Cái: 01, Cẩm Phả: 03)

– CẤP HUYỆN:

  + Cấp 1: 09/13

  + Cấp 2: 02/13 (Đông Triều, Cẩm Phả)

  + Cấp 3: 02/13 (Quảng Yên, Uông Bí)

– CẤP TỈNH: Cấp 1: 01/01 (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0 

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 315 ca. Trong đó có 19 ca đã quản lý và cách ly; 296 ca cộng đồng. Cụ thể:

– Huyện Đầm Hà 01 ca là trường hợp F1 có địa chỉ tại xã Đầm Hà.

– TP Móng Cái 04 ca cộng đồng.

– TP Hạ Long ghi nhận 38 ca cộng đồng.

– Thị xã Đông Triều ghi nhận 40 ca (36 ca cộng đồng)

– TP Uông Bí ghi nhận 48 ca (42 ca cộng đồng)

– TP Cẩm Phả ghi nhận 89 ca cộng đồng.

– Thị xã Quảng Yên ghi nhận 95 ca (87 ca cộng đồng).

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 6.034; từ 2021 đến nay: 6.013

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ F0

– Tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.133 người. Lũy tích 1.513 người

– Tại nhà: 911 người. Lũy tích: 1.224 người

– Tại cơ sở Y tế: 1.093 người; Lũy tích: 3.832 người

– Số ca tử vong mới trong kỳ báo cáo: 03 người. Lũy tích: 05 người

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 32 người.

– Số BN đang được điều trị: 145 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.079 người

– Lũy tích người được điều trị: 1.236 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.315. Trong đó: PCR: 4.225; Test nhanh: 2.090. Kết quả: XN PCR: dương tính: 315.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Trong ngày đã tiêm cho 14.846  người (trong đó mũi 1: 1.628; mũi 2: 841; mũi 3: 12.377).

Lũy tích người được tiêm: 1.114.199 người (trong đó tiêm 01 mũi: 35.622; tiêm 02 mũi: 560.511; tiêm 03 mũi: 518.066).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Trong 08/01/2022, có 02 chuyến bay quốc tế chở 598 hành khách là công dân Việt Nam từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, 02 hành khách dương tính với COVID-19 cách ly tại Vân Đồn, 597 hành khách cách ly tại Hạ Long.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay,  đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế