Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 08/12/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 170/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 07/177 đơn vị cấp xã (Đầm Hà: 03, Đông Triều: 02, Hạ Long: 01, Cẩm Phả: 01)

– Đối với cấp huyện: Cấp 1: 13/13 đơn vị cấp huyện

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 265. Lũy tích: 1.662.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 44. Lũy tích: 1.265.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 560.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 33. Lũy tích: 1.484.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 173. Lũy tích: 5.820.

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 25. Lũy tích: 7.099.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới được khẳng định trong ngày: 54 ca trong đó (Hạ Long: 49 ca, Uông Bí 02 ca, Quảng Yên: 03 ca) trong đó: 48 ca đã quản lý, cách ly và 06 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Hạ Long ghi nhận 49 ca trong đó:

+ 48 ca đã được cách ly, quản lý là các F1 làm công nhân tại công trình Ruby(Cao Xanh), đều có kết quả 2 lần đầu âm tính, lần thứ 3 có kết quả khẳng định dương tính.

+ 01 ca cộng đồng, là F1 liên quan đến ổ dịch tại KCN VShip (Hải Phòng), địa chỉ Tân Dân, test nhanh 2 lần dương tính, kết quả khẳng định dương tính.

2. Uông Bí ghi nhận 02 ca cộng đồng đều là công nhân công ty Regina Miracle -KCN VShip (Hải Phòng), địa chỉ Bắc Sơn (01), Thanh Sơn (01); xét nghiệm lần đầu ngày 08/12/2021 kết quả khẳng định dương tính.

3. Quảng Yên ghi nhận 03 ca cộng đồng có địa chỉ Phong Cốc (2); Sông Khoai (1), tự làm test nhanh dương tính, kết quả khẳng định dương tính.

– Báo bổ sung: Uông Bí: 02 ca đã ghi nhận ngày 06/12/2021 trong đó 01 ca có địa chỉ tại Phương Nam, là công nhân Công ty Regina Miracle-KCN VShip (Hải Phòng); 01 ca là lái xe về từ Tiền Giang đã được quản lý, cách ly.

* Hiện đang điều trị tại cơ sở y tế: 254 ca (BV VNTĐ: 14, BV số 1: 45, BV số 2: 56; BVĐK tỉnh: 05; Sản Nhi: 18; BVĐK Hạ Long: 40; BVĐKKV Cẩm Phả: 05, TTYT Đông Triều: 32, TTYT Hải Hà: 13, TTYT Bình Liêu: 02, TTYT Tiên Yên: 03, TTYT Đầm Hà: 08, TTYT Ba Chẽ: 05, TTYT Quảng Yên: 07, Vân Đồn: 01).

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 13 người.

– Số BN đang được điều trị: 85; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 161

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR: 246người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 12.960. Trong đó: PCR: 7.973; Test nhanh: 4.987.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 54.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 115. Trong đó: PCR: 55; Test nhanh: 60.

Cẩm Phả: 725. Trong đó: PCR: 725; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 29. Trong đó: PCR: 28; Test nhanh: 1.

Đông Triều: 5.037; Trong đó: PCR: 741; Test nhanh: 4.296.

Hải Hà: 1.842; Trong đó: PCR: 1.749; Test nhanh: 93.

Hạ Long: 4.094; Trong đó: PCR: 4.094; Test nhanh: 0.

Móng Cái: 1.297; Trong đó: PCR: 1.212; Test nhanh: 85.

Tiên Yên: 31; Trong đó: PCR: 31; Test nhanh: 0

Quảng Yên: 276. Trong đó: PCR: 166; Test nhanh: 110.

Uông Bí: 1.412; Trong đó: PCR: 1.412; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 92; Trong đó: PCR: 92; Test nhanh: 63.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 425 người (mũi 1: 50 người, mũi 2: 375 người). Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: Không

+ Trong đó tiêm Pfizer cho trẻ em 12-17 tuổi: 56 người (mũi 1: 6 người, mũi 2: 50 người)

+ Các đối tượng khác: 369 người (mũi 1: 44 người, mũi 2: 325 người)

 – Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.102.653 người (trong đó tiêm 01 mũi: 41.916 người; tiêm 02 mũi: 1.060.737 người).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; Thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Văn phòng Sở Y tế