Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 07/02/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

– Cấp độ 3: 01 địa bàn cấp xã (Phường Hoành Bồ – Hạ Long)

– Cấp độ 2: 0

– Cấp độ 1: 176 địa bàn cấp xã

2. TÌNH HÌNH F0

* Tổng số ca mắc mới khẳng định: 196 ca, Trong đó 171 ca cộng đồng, 25 ca đã quản lý cách ly cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 51 ca (48 ca cộng đồng)

2. Tiên Yên: 01 ca ca cách ly

3. Vân Đồn: 06 ca đã cách ly.

4. Uông Bí: 49 ca (38 ca cộng đồng)

5. Đông Triều: 43 ca (39 ca cộng đồng)

6. Cẩm Phả: 23 ca cộng đồng

7. Quảng Yên: 14 ca cộng đồng.

8. Móng Cái: 8 ca cộng đồng

9. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng

* Lũy tích ca F0: từ 2020 đến nay: 13.701; (Năm 2020: 21; Năm 2021: 3.457; Năm 2022: 10.223).

3. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ F0 TU 2020 ĐẾN NAY

– Lũy tích ca F0: 13.701. Số ca khỏi bệnh: 12.038;  Số ca chuyển TW: 43; Chuyển cách ly tại tỉnh khác: 01; Số ca hiện đang điều trị: 1.608. Trong đó:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 127 người.

+ Tại nhà: 1.230 người.

+ Tại cơ sở Y tế: 251 người;

– Số ca nặng đang điều trị tại QN: 2 (BVBC: 01, BV VNTĐ UB: 01)

– Số ca chuyển TW trong ngày: 0; lũy tích: 43 ca

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

– Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 04 người.

– Số BN đang được điều trị: 33 người; Hiện sức khỏe của các BN ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 1.491 người.

– Lũy tích người được điều trị: 1.524 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 20.069. Trong đó: PCR: 4.665; Test nhanh: 15.404. Kết quả: XN PCR: dương tính: 196.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN COVID-19

Lũy tích người được tiêm: 1.128.567 người (trong đó tiêm 01 mũi: 38.504; tiêm 02 mũi: 235.023; tiêm 03 mũi: 855.040).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: Không

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ PC COVID -19 

Từ 2021 đến nay, đã tổ chức 516 lớp, với số người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế