Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 04/12/2021

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 168/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 08/177 đơn vị cấp xã (Tiên Yên: 01, Đầm Hà: 03, Đông Triều: 03, Hạ Long: 01)

 + Cấp 3: 01/177 đơn vị cấp xã (xã Quảng Sơn – Hải Hà)

– Đối với cấp huyện:

 + Cấp 1: 13/13 đơn vị cấp huyện

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH CA NHIỄM CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC TỈNH TIẾP GIÁP:

2.1. Hải Phòng: Nhiễm mới: 81. Lũy tích: 996.

2.2. Hải Dương: Nhiễm mới: 55. Lũy tích: 1.053.

2.3. Lạng Sơn: Nhiễm mới: 0. Lũy tích: 515.

2.4. Thái Bình: Nhiễm mới: 27. Lũy tích: 1.376.

2.5. Bắc Ninh: Nhiễm mới: 119. Lũy tích: 5.208.

2.6. Bắc Giang: Nhiễm mới: 20. Lũy tích: 7.033.

3. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

Tổng số ca mắc mới được khẳng định trong ngày: 20 ca (Hạ Long: 16 ca; Đông Triều: 03 ca; Đầm Hà: 01 ca). Cụ thể như sau:

1. Hạ Long: 16 ca. Trong đó 15 ca đã được quản lý, cách ly; 01 ca cộng đồng. Cụ thể:

– 15 ca đã cách ly có: 06 ca là các F1 làm công nhân ở công trường Ruby, Cao Xanh; 09 ca là các F1 liên quan đến ổ dịch xã Thống Nhất. Tất cả đều có xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính.

– 01 ca cộng đồng địa chỉ ở Thống Nhất, là F1 liên quan đến ổ dịch Thống Nhất.

2. Đông Triều: ghi nhận 03 ca, trong đó 01 ca đã được quản lý, cách ly; 02 ca cộng đồng. Cụ thể:

– 01 ca là F1 liên quan đến ổ dịch Công ty than Mạo Khê, có địa chỉ Mạo Khê. Xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính.

– 02 ca cộng đồng địa chỉ tại Xuân Sơn: 01 ca làm nông nghiệp, 01 ca là công nhân công ty than Mạo Khê. Ngày 03/12/2021 test nhanh dương tính, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.

3. Đầm Hà: 01 ca cộng đồng là F1 trong gia đình có 3 trường hợp F0 đã ghi nhận trước đó, địa chỉ tại Tân Bình.

* Hiện đang điêù trị tại cơ sở y tế: 222 ca (BV VNTĐ: 11, BV số 1: 42, BV số 2: 25; BVĐK tỉnh: 03; Sản Nhi: 03; BVĐK Hạ Long: 31; TTYT Đông Triều: 34, TTYT Hải Hà: 31, TTYT Bình Liêu: 02, TTYT Tiên Yên: 09, TTYT Đầm Hà: 28, TTYT Quảng Yên: 02, Vân Đồn:01).

4. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 04 người.

– Số BN đang được điều trị: 69; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 94

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR :163 người

5. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 6.628. Trong đó: PCR: 4.093; Test nhanh: 2.535.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 20.

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 278. Trong đó: PCR: 278; Test nhanh: 0.

Bình Liêu: 1. Trong đó: PCR: 1; Test nhanh: 0.

Cẩm Phả: 541. Trong đó: PCR: 541; Test nhanh: 0.

Đầm Hà: 114. Trong đó: PCR: 83; Test nhanh: 31.

Đông Triều: 668; Trong đó: PCR: 76; Test nhanh: 592.

Hải Hà: 176; Trong đó: PCR: 140; Test nhanh: 36.

Hạ Long: 2.758; Trong đó: PCR: 1.850; Test nhanh: 905.

Móng Cái: 869; Trong đó: PCR: 449; Test nhanh: 420.

Quảng Yên: 494. Trong đó: PCR: 294; Test nhanh: 200.

Uông Bí: 580; Trong đó: PCR: 580; Test nhanh: 0.

Vân Đồn: 73; Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 73.

6. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 4.362 người, trong đó mũi 1: 596 người, mũi 2: 3.766 người. Trường hop có phan ung bat loi nghiêm trong sau tiem: Không

+ Trong đó tiêm Pfizer mũi 2 cho trẻ em 12-17 tuổi: 3.678 người Cụ thể: Cẩm Phả: 1.995 người, Quảng Yên: 1.564 người, Ba Chẽ: 59 người; Bình Liêu: 44 người, Đầm Hà: 16 người.

+Các đối tượng khác: 684 người (tiêm mũi 1: 518 người, tiêm mũi 2: 166 người) – Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.102.571 người (trong đó tiêm 01 mũi: 52.854 người; tiêm 02 mũi: 1.049.717 người).

7. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN:

Dự kiến trong ngày 04/12/2021, có 01 chuyến bay chở 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn.

8. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

9. SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975

Nội dung cơ bản: Phân luồng, sàng lọc, cách ly; Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong điều trị Covid-19; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; Chăm sóc bệnh nhân Covid-19; Hướng dẫn quản lý, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong PCD COVID-19; Kỹ năng và quy trình xử trí biến chủng tiêm Vắc xin, Quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; Thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Văn phòng Sở Y tế