Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 03/01/2022

1. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NINH

Đối với cấp xã:

 + Cấp 1: 133/177 đơn vị cấp xã

 + Cấp 2: 19/177 đơn vị cấp xã (Đông Triều: 06, Hạ Long: 04, Uông Bí: 03; Quảng Yên: 04; Vân Đồn: 01, Cẩm Phả: 1)

  + Cấp 3: 25 đơn vị cấp xã (Đông Triều: 09, Uông Bí: 02; Quảng Yên: 14)

– Đối với cấp huyện:

  + Cấp 1: 10/13 đơn vị cấp huyện

  + Cấp 2: 02/13 đơn vị cấp huyện (Đông Triều, Uông Bí)

  + Cấp 3: 01/13 đơn vị cấp huyện (Quảng Yên)

– Đối với cấp tỉnh: Cấp 1: 01/01 đơn vị cấp tỉnh (Cả tỉnh Quảng Ninh)

2. TÌNH HÌNH F0, F1 TẠI QUẢNG NINH

* Tổng số ca mắc mới khẳng định trong ngày từ 17h00 ngày 02/01/2022 đến 17h00 ngày 03/01/2022: 187 ca (Hải Hà: 01 ca; Tiên Yên: 03 ca; Móng Cái 07 ca; Cẩm Phả: 20 ca; Uông Bí: 21 ca; Quảng Yên: 33 ca; Hạ Long: 50 ca;  Đông Triều: 52 ca). Trong 187 ca F0 có 33 ca đã quản lý và cách ly; 154 ca cộng đồng. Cụ thể như sau:

1. Huyện Hải Hà: 01 ca đã được quản lý và cách ly là ca F1địa chỉ tại thị trấn Quảng Hà.

2. Huyện Tiên Yên: 03 ca (01 ca đã quản lý và cách ly; 02 ca cộng đồng)

– 01 ca đã quản lý và cách ly là ca F1địa chỉ tại Yên Than.

– 02 ca cộng đồng là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc địa chỉ tại Tiên Lãng (01), Thị Trấn Tiên Yên (01).

3. TP Móng Cái: 07 ca (04 ca đã quản lý và cách ly; 03 ca cộng đồng).

– 04 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1địa chỉ tại Hải Yên (01), Hải Xuân (01), Quảng Nghĩa (01), Ka Long (01).

– 03 ca là các trường hợp test nhanh địa chỉ tại Hải Yên (01), Ka Long (01),Ninh Dương (01).

4. TP Cẩm Phả: 20 ca cộng đồng. Trong đó:

+ 04 ca là các F1địa chỉ tại Cẩm Đông (03), Mông Dương (01).

+ 01 ca là công nhân công ty than Dương Huy, địa chỉ tại Cẩm Phú

+ 15 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc địa chỉ tại Cẩm Đông (01), Cẩm Phú (02), Cẩm Thạch (01), Cẩm Sơn (03), Cẩm Thành (07), Cẩm Thủy (01).

5. TP Uông Bí: 21 ca (01 ca đã quản lý và cách ly; 20 ca cộng đồng)

– 01 ca đã quản lý và cách ly là ca F1địa chỉ Quang Trung.

– 20 ca cộng đồng. Trong đó:

+ 08 ca là các công nhân tại công ty Than Vàng Danh, địa chỉ tại Quang Trung (01), Phương Đông (01), Trưng Vương (01), Thanh Sơn (03), Vàng Danh (02).

+ 03 ca là công nhân tại công ty Regina Miracle, KCN Vsip – HP, địa chỉ tại Phương Đông

+ 02 ca là các F1địa chỉ tại Phương Đông

+ 07 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, địa chỉ tại Bắc Sơn (01), Phương Đông (02); Quang Trung (1), Phương Nam (01), Thanh Sơn (02).

6. Thị xã Quảng Yên: 33 ca (04 ca đã quản lý và cách ly; 29 ca cộng đồng).

– 04 ca đã quản lý và cách ly là các F1, địa chỉ ghi nhận tại Phong Hải (01), Tân An (01), Liên Hòa (01), Cộng Hòa (01).

– 29 ca cộng đồng. Trong đó:

+ 14 ca là các F1 địa chỉ ghi nhận tại Nam Hòa (01), Phong Hải (02), Quảng Yên (03), Sông Khoai (05), Tiền An (03).

+ 01 ca là công nhân công ty than Vàng Danh, địa chỉ tại Phong Hải.

+ 03 ca là công nhân công ty Than Nam Mẫu , địa chỉ tại Tiền An (03).

+ 02 ca là công nhân làm việc tại công ty Regina Miracle KCN Vsip – HP, địa chỉ tại  Sông Khoai (01), Tiền Phong (01).

+ 09 ca là các trường hợp, xét nghiệm sàng lọc địa chỉ tại Hiệp Hòa (01), Hà An (02), Minh Thành (01), Phong Cốc (01), Phong Hải (02), Yên Giang (01), Quảng Yên (01).

7. TP Hạ Long: 50 ca (08 ca đã quản lý và cách ly; 42 ca cộng đồng).

– 08 ca đã quản lý và cách ly là các F1 địa chỉ tại Đại Yên (01), Hà Khánh (01), Bãi Cháy (01), Trần Hưng Đạo (01), Hà Khẩu (01), Lê Lợi (01), Thống Nhất (02).

– 42 ca cộng đồng. Trong đó:

+ 10 ca là các trường hợp F1 địa chỉ tại Cao Xanh (02), Hà Tu (01), Cao Thắng (01), Hồng Hà (02), Hồng Hải (01), Hùng Thắng (01), Trần Hưng Đạo (01), Hòa Bình (01).

+ 32 ca là các trường hợp test nhanh, xét nghiệm sàng lọc có địa chỉ tại Bãi Cháy (01), Cao Thắng (05), Cao Xanh (02), Giếng Đáy (05), Hà Khánh (01), Hà Khẩu (01), Hà Lầm (01), Hà Tu (02), Hà Phong (01), Hồng Hải (02), Hồng Hà (02), Hồng Gai (01), Hùng Thắng (04), Yết Kiêu (02), Lê Lợi (01), Trần Hưng Đạo (01).

8. Thị xã Đông Triều: 52 ca ( 14 ca đã quản lý và cách ly; 38 ca cộng đồng).

– 14 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1có địa chỉ tại Hoàng Quế (01), Mạo Khê (04), Tràng An (02), Bình Khê (04), Hồng Thái Tây (03).

– 38 ca cộng đồng. Trong đó:

+ 13 ca là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch KCN Vsip-Hải Phòng có địa chỉ tại Hồng Thái Đông (12), Bình Khê (01).

+ 25 ca là các trường hợp test nhanh, xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Kim Sơn (01), Đông Triều (01), Đức Chính  (02), Hoàng Quế (04), Hưng Đạo (02), Mạo Khê (08), Xuân Sơn (01), Bình Khê (01), Hồng Thái Tây (01), Tân Việt (01), Tràng Lương (01), Việt Dân (01), Yên Đức (01).

* Ghi nhận bổ sung 02 ca (Đông Triều: 02 ca) ngày 23/12/2021.

* Lũy tích ca F0 từ 2020 đến nay: 4.140 ca F0

* Từ 2021 đến nay: 4.119 ca F0.

3. CÔNG TÁC THU DUNG ĐIỀU TRỊ

* Số F0 hiện đang điều trị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 513 người. Lũy tích: 644 người.

* Số F0 hiện đang điều trị tại nhà: 327 người. Tích lũy: 478 người.

* Số F0 đang điều trị tại cơ sở Y tế: 1.245 người; Lũy tích: 3.2.67 người

* Số người tử vong: 02 người. (01 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong ngày 03/12/2021; 01 trường hợp là BN nam 92 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh, tử vong ngày 01/01/2022)

4. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH, ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ NGUY CƠ, DỰ BÁO

* Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, các ổ dịch cũ có xu hướng số ca mắc giảm. Có phát sinh ổ dịch mới không rõ nguồn lây.

– Tiếp tục ghi nhân các ca dương tính tại các ổ dịch liên quan đến khu công nghiệp VSIP-Hải Phòng, Công ty Than Nam Mẫu, Cty Bách Năng … tại các địa phương Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long

– Ổ dịch Quảng Yên đang diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc tại cộng đồng, đặc biệt là các ca liên quan đến quán Karaoke và khu nhà trọ, dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới tại cộng đồng.

– Tiên Yên ghi nhận các ổ dịch mới trên địa bàn, liên quan đến các công ty dăm keo và các nhà nghỉ.

* Nguồn lây bệnh

– Xuất hiện nhiều ca bệnh tại Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều liên quan đến khu công nghiệp Vship Hải Phòng, Yazaky Đông Mai Quảng Yên.

– Nguồn lây nhiễm từ các chùm ca bệnh tại xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây, Sao vàng Uông Bí có mối liên quan về địa bàn cư trú, tiếp xúc gần nên có thể các ca bệnh có chung nguồn lây nhiễm. Đang thu thâp thông tin về nguồn lây nhiễm từ 1 ca bệnh taị Hải Dương.

– Hầu hết các ca bệnh có giá ngưỡng xét nghiệm ở mức thấp (CT nhỏ hơn 30) cho thấy các ca bệnh này mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc đây đang là thời điểm lây nhiễm rất cao của dịch bệnh.

– Có sự lây lan mạnh và nhanh giữa những người thân sống trong cùng gia đình, môi trường học tập và làm việc.

* Đánh giá nguyên nhân

– Nguyên nhân sự lây lan của dịch bệnh hiện nay, cơ bản được đánh giá do tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, công tác phòng chống dịch có một số lỗ hổng trong công tác giám sát, quản lý đối tượng.

– Số lượng lớn các công nhân làm việc tại các công ty của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tỉnh ngoài nên việc đi lại, tiếp xúc nhiều người và làm việc trong không gian kín dễ lây lan dịch bệnh.

– Do đặc điểm bệnh lý của bệnh Covid-19 có tới trên 60% ca bệnh không triệu chứng nên người dân không biết tình trạng bệnh của mình.

–  Sau Nghị quyết 128, người dân đi lại thuận tiện hơn nên dịch bệnh dễ xâm nhập từ các địa phương trong nước.

* Dự báo tình hình dịch trong những ngày tiếp theo

– Sẽ xuất hiện thêm một số ổ dịch mới phát hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm là nguy cơ cao bùng phát dịch trong cộng đồng nếu không truy vết, khoanh vùng triệt để.

5. TÌNH HÌNH THỬ NGHIỆM THUỐC MOLNUPIRAVIR

–  Tổng số BN tham gia điều trị MOLNUPIRAVIR trong ngày: 07 người.

– Số BN đang được điều trị: 119 người; Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định

– Số BN đã hoàn thành đợt điều trị: 853 người

– Lũy tích người được điều trị bằng MOLNUPIRAVIR: 972 người

6. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

– Tổng lượt người XN trong ngày: 4.068. Trong đó: PCR: 3.344; Test nhanh: 724.

Kết quả: XN PCR: dương tính: 187 .

– Cụ thể:

Ba Chẽ: 10. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 10.

Bình Liêu: 1. Trong đó: PCR: 0; Test nhanh: 1.

Cẩm Phả: 382. Trong đó: PCR: 382; Test nhanh: 0.

Đông Triều: 523; Trong đó: PCR: 523; Test nhanh:0.

Hải Hà: 1; Trong đó: PCR: 1; Test nhanh:0.

Hạ Long: 1.297; Trong đó: PCR: 1.297; Test nhanh:0.

Móng Cái: 782; Trong đó: PCR: 591; Test nhanh: 191.

Quảng Yên: 141. Trong đó: PCR: 141; Test nhanh: 0.

Uông Bí: 931; Trong đó: PCR: 931; Test nhanh: 0

7. KẾT QUẢ TIÊM VACXIN

– Trong ngày đã tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 32.776 người (trong đó mũi 1: 503; mũi 2: 389; mũi 3: 31.884).

– Lũy tích: Lũy tích người được tiêm: 1.111.625 người (trong đó tiêm 01 mũi: 34.980 người; tiêm 02 mũi: 622.823 người; tiêm 03 mũi: 453.822 người).

8. THÔNG TIN CHUYẾN BAY HẠ CÁNH TẠI VÂN ĐỒN: không

9. SỐ LIỆU XỬ PHẠT QUY ĐỊNH PC COVID – 19: Không.

10.  SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM 2021

Trong năm 2021, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Số lớp: 516.

Số lượt người được đào tạo: 17.975.

Văn phòng Sở Y tế