Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội và phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tránh trùng lặp. Trong quá trình thảo luận, Đoàn Chủ tịch sẽ đề nghị các cơ quan của Chính phủ giải trình những vấn đề mà ĐBQH quan tâm.

Cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp hỗ trợ người lao động

Phát biểu trước Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) cho rằng, khi con người là trung tâm sẽ tạo được xung lực tích cực mới để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, theo Đại biểu, trong giai đoạn và bối cảnh này cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo kịp thời.