Phòng dịch để thích ứng an toàn

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là nguyên lý cơ bản của y học. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cuộc chiến chống Covid-19 đã có những thay đổi, đó là bước sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Vì vậy, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân không chủ quan trong phòng bệnh, tự giác thực hành các biện pháp phòng bệnh một cách nghiêm túc, góp phần giữ địa bàn an toàn, ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng KT-XH.