PC-COVID gửi thông báo đến người dùng chưa khai báo y tế để khắc phục hiển thị mũi tiêm

Theo baotintuc.vn