Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động XNK

Hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) đã được thông thương và đang dần ổn định trở lại. Để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững, công tác phòng, chống dịch luôn được lực lượng chức năng, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm theo quy định của Chính phủ và tỉnh.