Bộ Y tế quy định mới về phân loại 4 nhóm nguy cơ người mắc COVID-19