VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 TỈNH ỦY, BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH TỈNH

Tên văn bản Trích yếu
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
KH hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội tỉnh Quảng Ninh
TB Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19
Về việc tăng cường các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021
Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về sơ kết chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng phòng Covid-19 mũi 1; chuẩn bị phương án, kế hoạch tiêm nhắc lại (mũi 2) trên địa bàn toàn tỉnh.
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình, tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng

Quyết định về việc Thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
Về việc cập nhật thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021
Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-nô (nCoV) gây ra
Chị thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 23/8/2021

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uy v/v tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu

 HĐND, UBND TỈNH

Tên văn bản Trích yếu
Về việc xây dựng phương án phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị
Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo điều kiện tham gia hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện NQ 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời"Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc bổ sung một số nội dung để nắm thông tin khai báo y tế người vào QN từ các địa phương cấp độ 3,4
Về việc thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch
Về việc khai báo y tế người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3,4
Quyết định về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID - 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
V/v thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
GM Triển khai hoạt động của các Trạm, chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid 19 đường bộ , phương tiện ra vào tỉnh theo NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính Phủ
Công điện về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
V/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn tỉnh QN (lần 2)
Về việc chủ động hỗ trợ tốt nhất người Quảng Ninh về từ các tỉnh phía nam trở về địa phương
V/v Tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trtên địa bàn tỉnh
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Bộ phận Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
V/v triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ người lao động Quảng Ninh trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng chống dịch
V/v Thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID - 19
Về việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết số 166/NQ - CP ngày 24/9/2021 của CP
Về việc Chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID - 19 và xây dựng bộ quy tắc ứng xử sau khi tiêm vắc xin
Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin
6698/UBND-TH4 - (24.9.2021)6698_triển khai thực hiện NQ số 25 về PCD và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin.pdf
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc-xin
Thực hiện gắn mã và quét mã QR tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo PCD COVID - 19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội
Về việc thực hiện Văn bản của Bộ Y tế về giảm thời gian giảm cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v Ban hành Danh sách ( đợt 1 ) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v thực hiện triển khai gắn mã và quét mã QR tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19
v/v kiểm soát chặt chẽ người hoàn thành cách ly và người từ các vùng dịch của các tỉnh/ thành phố khác về địa phương
Danh sách (đợt 1) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc đói với những xét người liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ, người bán hàng

Thực hiện chế độ thông tin, bảo cáo bộ phận thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 3 cấp

Về việc thực hiện một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
Công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh
Quyết định v/v kiện toàn thành viên Tiểu ban Thông tin và Truyền thông và thành lập Tổ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Giải quyết cho người vào tỉnh Quảng Ninh để tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2
Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

Quyết định v/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phối hợp tổ chức vận chuyển, bàn giao vắc xin phòng COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

QĐ v/v thành lập Tổ công tác xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 5000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh

QĐ thành lập 03 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ động công bố thông tin dịch bệnh COVID-19

QĐ v/v ban hành Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 1000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban, Văn phòng thường trực thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"

 CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Tên văn bản Trích yếu
về việc thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch
Về việc triển khai khung tiêu chí hướng dẫn an toàn PCD COVID-19
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh
Hướng dẫn phân luồng phương tiện, tổ chức kiểm soát người, phương tiện tham gia hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ đường thủy trên địa bàn tỉnh QN
Hướng dẫn tạm thời tổ chức hành khách đi/đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác phòng chống dịch Covid-19 Sở GTVT
V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP
V/v báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP
V/v triển khai tiêm chủng diện rộng mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 của hãng strazeneca (đợt 17)
V/v triển khai Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế- xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh QN theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT
V/v triển khai Công điện 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
V/v điều động đội tiêm chủng, đội cấp cứu và phương tiện vận chuyển cấp cứu phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh đợt 16
V/v hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và kiểm soát người về từ vùng dịch.
V/v tổ chức rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội
Tổ chức rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội
Về việc triển khai tiêm vắc xin cho người lao động
Quyết định về việc kiện toàn lực lượng tham gia tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cầu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí
Về việc phối hợp tuyên truyền Khuyến cáo dinh dưỡng và thực đơn tham khảo tại nhà và khu cách ly cho người mắc Covid - 19
Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo PCD Covid-19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội
V/v tăng cường phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Phối hợp cung cấp thông tin câu hỏi và câu trả lời để đưa lên hệ thống tổng đài thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Hướng dẫn liên ngành về tổ chức và hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng
V/v điều động đội tiêm chủng, đội cấp cứu và phương tiện vận chuyển cấp cứu phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh đợt 13
Điều động đội tiêm chủng, đội cấp cứu và phương tiện vận chuyển cấp cứu phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh đợt 12

Quyết định v/v kiện toàn lực lượng tham gia tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của hãng Astrazeneca cho Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, doanh nghiệp thiết yếu và tiêm vét cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Thông báo mẫu niêm phong cabin xe tải chở hàng hóa tại Chốt kiểm soát liên ngành số 01 phòng, chống Covid-19 Đường tỉnh 330, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ
Triển khai cấp Thẻ nhận diện có mã QR Code cho các phương tiện vận tải hàng hóa bằng ô tô
Thông báo mẫu niêm phong cabin xe tải chở hàng hóa tại Chốt kiểm soát cầu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí
Điều động đội tiêm chủng, cấp cứu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long
Thông báo mẫu giấy niêm phong ca bin xe tải chở hàng hóa tại các chốt kiểm soát liên ngành (cầu Triều, Vàng Chua, Đá Vách) phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo mẫu niêm phòng ca bin xe tải chở hàng hóa tại Chốt BOT Cầu Bạch Đằng

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hạ Long

 BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH QUẢNG NINH


QUẢNG NINH (từ ngày 28/6/2021 đến nay Quảng Ninh không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh)

Số ca nhiễm
83
Đang điều trị
38
Khỏi
41
Tử vong
0

Việt Nam

Số ca nhiễm
892.579
 
 
Khỏi
807.301
Tử vong
21.738

Thế giới

Tổng ca nhiễm
244.513.863
 
 
Khỏi
221.523.414
Tử vong
4.965.682

 KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN COVID-19 TẠI QUẢNG NINH

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG

Tên văn bản Trích yếu

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện

Công điện về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA QUẢNG NINH

Tên văn bản Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dich COVID-19

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và QĐ số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khố khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khố khăn do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ đưa bộ SXNN lến sàn giao dịch TMĐT, thúc đẩy KTS NNNT và đảm bảo hàng hóa thiết yếu trong đại dịch

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÀI ĐẶT PC-COVID, NGƯỜI VÀO/RA QUẢNG NINH, QUÉT MÃ QR CODE