Xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều) thuộc “vùng đỏ”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 5/11 về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều, lên cấp độ 4 (tương ứng với màu đỏ). Thời gian áp dụng từ 9h00 ngày 5/11/2021.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TX Đông Triều, Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch được công bố theo quy định hiện hành. Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, từ 18h00 ngày 4/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Tây lên cấp độ 3 (tương ứng với màu cam).