Việt Nam công nhận ‘hộ chiếu vắc xin’ của 72 nước/vùng lãnh thổ

Việt Nam đang tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ và đang trao đổi thêm với 80 đối tác khác liên quan vấn đề này.
Theo Tuổi trẻ