Uông Bí: Trao tiền hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/8, TP Uông Bí tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thành phố Uông Bí chi hỗ trợ người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng được hưởng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo Quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh), đảm bảo các điều kiện: Thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra, rà soát đến cuối năm 2020 và hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2021; không thuộc diện đang hưởng chế độ trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác và bảo hiểm xã hội theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

Trong đợt này, TP Uông Bí đã trao hỗ trợ cho 303 hộ với 699 nhân khẩu, tổng số tiền 1.048.500.000 đồng.

Trong quá trình chi trả, thành phố thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.