Tên văn bản Trích yếu
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
KH hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội tỉnh Quảng Ninh
TB Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19
Về việc tăng cường các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021
Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về sơ kết chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng phòng Covid-19 mũi 1; chuẩn bị phương án, kế hoạch tiêm nhắc lại (mũi 2) trên địa bàn toàn tỉnh.
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình, tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng

Quyết định về việc Thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Tiểu ban dân vận, vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"
Về việc cập nhật thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021
Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-nô (nCoV) gây ra
Chị thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 23/8/2021

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uy v/v tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu