Tiện ích từ bệnh án điện tử

Cuối năm 2017, một số bệnh viện trên địa bàn Quảng Ninh đã triển khai Đề án xây dựng Bệnh viện thông minh, trong đó có việc thực hiện bệnh án điện tử. Bệnh án điện tử không chỉ số hóa hồ sơ, mà còn tích hợp tiện ích cho bác sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý, nhằm tăng hiệu quả điều trị và an toàn cho bệnh nhân; thuận tiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, cũng như ngành BHXH trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.