Thích ứng an toàn, không chủ quan trước dịch bệnh

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên tinh thần đánh giá, nhận diện rõ những mối nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn. Qua đó, đặt ra yêu cầu cho cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước đại dịch và chuyển trạng thái từ “không có Covid-19” sang “chung sống an toàn”.